บริษัท คัฟฟ่าคอฟฟี่เม็คเกอร์ จำกัด
โทร 02-960-5228

แจ้งปรับลดราคาวัตถุดิบ


แจ้งปรับลดราคาวัตถุดิบ

ชื่อรายการสินค้า ราคาใหม่
1.เมล็ดกาแฟ A2 เหลือ 235 บาท
2.เมล็ดกาแฟ A3 เหลือ 235 บาท
3.เมล็ดกาแฟ A4 เหลือ 235 บาท
4.เมล็ดกาแฟ A5 เหลือ 235 บาท
5.เมล็ดกาแฟ A6 เหลือ 215 บาท
6.เมล็ดกาแฟ A7 เหลือ 190 บาท
7.เมล็ดกาแฟ B4 เหลือ 130 บาท